Rocksoft

ActivityWeb

ActivityWeb jest to system administracyjny do zarządzania zespołami oraz społecznościami. Pozwala między innymi na dodawanie wydarzeń, sprawdzanie listy uczestników, rejestrowanie czasu pracy, śledzenie i analizę płatności poprzez różnych dostawców takich jak np. PayPal. System dzieli się na część administracyjną napisaną w technologii ASP.NET MVC i nowoczesną aplikację kliencką (SPA – Single Page Application) przy użyciu najnowszych i sprawdzonych technologii.

Używamy między innymi:
– ASP.NET MVC (C#)
– ASP.NET Core Web API (C#)
– Entity Framework 6 oraz EF Core
– Ekosystem React.js wraz z Redux, Webpack, Sass, Eslint itp.
– Testów TDD oraz integracyjne przy użyciu XUnit
– podejścia Responsive Web Design (RWD)

Mamy testerów, którzy czujnym okiem dbają nad jakością systemu.

ActivityWeb jest to system administracyjny do zarządzania zespołami oraz społecznościami. Pozwala między innymi na dodawanie wydarzeń, sprawdzanie listy uczestników, rejestrowanie czasu pracy, śledzenie i analizę płatności poprzez różnych dostawców takich jak np. PayPal. System dzieli się na część administracyjną napisaną w technologii ASP.NET MVC i nowoczesną aplikację kliencką (SPA – Single Page Application) przy użyciu najnowszych i sprawdzonych technologii.

Używamy między innymi:
– ASP.NET MVC (C#)
– ASP.NET Core Web API (C#)
– Entity Framework 6 oraz EF Core
– Ekosystem React.js wraz z Redux, Webpack, Sass, Eslint itp.
– Testów TDD oraz integracyjne przy użyciu XUnit
– podejścia Responsive Web Design (RWD)

Mamy testerów, którzy czujnym okiem dbają nad jakością systemu.

sass
Group 381@2x
sql-1
TS

Rocksoft
43-460 USTROŃ

DASZYŃSKIEGO 2/22

office@rocksoft.pl

Copyright 2019 ROCKSOFT