10 pytań

  1. Jakim jesteś współpracownikiem?
  2. Czy twoi koledzy z pracy nie mogą się doczekać rozmowy z tobą?
  3. Czy postrzegasz siebie jako dobrego człowieka?
  4. Czy uważasz, że twoi znajomi mają cię za dobrego człowieka?
  5. Jak poważnie podchodzisz do powierzonych ci zadań?
  6. Z jakim nastawieniem przychodzisz na poranne „daily”?
  7. Czy przed spotkaniem poświęcasz chwilę, by zastanowić się nad tym, jak sprawić, by pozostali uczestnicy spotkania uznali je za efektywne?
  8. Co musi się wydarzyć danego dnia w pracy, byś zaliczył go do udanych?
  9. Czy lubisz swoją pracę?
  10. Czy uważasz się za człowieka, który odnosi w życiu sukces*?

*definicję sukcesu pozostawiam tobie

Oskar Pilch
@osk_are